PRS

Podvodna Reševalna Služba je strokovna organizacija znotraj Slovenske Potapljaške Zveze, zadolžena za izvajanje nalog v zvezi z reševanjem iz vode in na vodi.

Naloge PRS
  1. Reševanje ljudi iz vode in na vodi v primeru nesreč na rekah, jezerih in morju.
  2. Reševanje premoženja iz vode in na vodi.
  3. Preventivno delovanje, kot so pregledi mostov, jezov in obrežij, pomolov, privezov, sidrišč.
  4. Zaščita športnih tekmovanj in drugih prireditev ob vodi in na vodi.
  5. Vzgojno delovanje, kot je vzgoja novih potapljačev in potapljačev reševalcev.
  6. Vzdrževanje stalnega ustreznega števila potapljačev reševalcev.

- PRS v praksi: Slovenijo danes pokriva 15 reševalnih postaj v pet skupin. Vse postaje se odzovejo na telefonsko številko 112.
- KPA Novo mesto spada v tretjo skupino, imenovano »DOLENJSKA in POSAVJE«, ki jo sestavljajo:

  1. RP Kocevje v potapljaškem društvu Ponirek iz Kocevja,
  2. RP Krško s sedežem v Društvu potapljacev Vidra iz Krškega,
  3. RP Novo mesto s sedežem v KPA Novo mesto.

-  V okviru Kluba deluje Podvodna reševalna služba, ki je dokaj dobro opremljena in dobro usposobljena za primer reševanja iz vode in zašcito tekmovalcev in prireditev na in ob vodi.
-  Tako že vrsto let zagotavljamo zašcito raznih prireditev na reki Krki kot so: rafting tekme, zašcita udeležencev novoletnih skokov v Krko, triatlonsketekme ter še številne ostale prireditve. Pomembno se nam zdi tudi zaupanje slovenske vojske, kateri zagotavljamo varnost vojakov pri usposabljanjih na reki Krki.
-  Vzorno sodelujemo s Civilno zašcito Mestne obcine Novo mesto, ki nam zagotavlja nekaj sredstev za delovanje in usposabljanje enote. Za svoje požrtvovalno delo v Civilni zašciti smo v letu 1997 prejeli Srebrni znak Civilne zašcite Republike Slovenije.

na vrh